SSCB Sonrası Dönemde Türkiye-Ermenistan İlişkileri

2010-09-18 06:43:07

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 5, BAHAR 2005

Ali Faik DEMİR*

Özet SSCB sonrasında Türkiye’nin dış politikasında yeni bir açılım fırsatı karşısına çıktı: Kafkasya. Bu bölgede ve özellikle üç bağımsız devletten oluşan Güney Kafkasya’da, Türkiye için en kritik ve hassas konumdaki ülke ise Ermenistan’dı. Türkiye Ermenistan ilişkileri, geçmişten gelen olumsuz mirasa rağmen, SSCB sonrasında kısmen de olsa farklı bir düzleme getirilmek istendi. Bu doğrultuda Petrosyan döneminde iki tarafın da olumlu girişimleri görüldü, fakat bu süreçte ortaya çıkan Yukarı Karabağ sorunu ilişkileri belirler hale geldi. Halefi Koçaryan döneminde, Yukarı Karabağ sorununun yanında Diaspora’nın etkisi arttı ve yine buna bağlı olarak sözde “soykırım” konusu gerek ikili ilişkilerde gerekse uluslararası platformlarda daha fazla gündeme getirilmeye başlandı. Türkiye ile ilişkilerin bozulacağı düşünülen Koçaryan döneminde şahin bir söylemle yola çıkılmasına rağmen özellikle ikinci başkanlık döneminde bir yumuşama yaşandı. Resmi ilişkilerin ve görüşmelerin dışında, ikili ilişkilerde olumlu, barışçı ve önyargısız bir ortam sağlamak için 2001’de kurulan Türk-Ermeni Barış Komisyonu önemli bir adım olarak kabul edildi.

Anahtar kelimeler: Diaspora, Koçaryan, Petrosyan, Yukarı Karabağ, Türk-Ermeni Barış Komisyonu.

--------------------------------- * Yrd. Doç.Dr., Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...