Sugar-Coating Interest With Morality – From 9/11 to the Gates of Baghdad: The Anglo-American Special Relationship and the Continual British Support for US Foreign Policy

2010-09-18 06:42:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLE, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

Samuel AZUBUIKE*

ABSTRACT The aftermath of the invasion of Iraq has been characterised by continued instability and insecurity. In the midst of all this certain questions have been recurrently asked.Why has Tony Blair, given such unwavering support to the US invasion of Iraq, againts the wishes of the UN, Britain’s key European partners, and a majority of public opinion? What, in short, is the overwhelming British interest that an invasion was supposed to protect? This essay argues that the key to understanding Britain’s persistent support of the US lies mainly in the notion of the “special relationship”.

Keywords: Anglo-American Relations, British Foreign Policy, The Special Relationship, Tony Blair, Trans-Atlantic Relations

-----------------------------

Çıkarı Ahlakla Tatlandırmak – 11 Eylül’den Bağdat Kapılarına: İngiliz-Amerikan Özel İlişkisi ve İngiltere’nin ABD Dış Politkasına Daimi Desteği

ÖZET İngiltere ve ABD’nin Irak’ı işgalinin ardından meydana gelen durum; daimi istikrarsızlık ve güvensizlikle tanımlanmaktadır. Tüm bu olan bitenin ortasında belli sorular sürekli olarak sorulmaktadır. Temel soru şudur: Tony Blair; BM’ye, İngiltere’nin başlıca Avrupalı ortaklarına ve kamuoyunun çoğunluğuna rağmen neden ABD’nin Irak’ı işgaline tereddütsüz destek vermiştir? Kısacası, işgalin koruyacağı düşünülen önemli İngiliz çıkarı nedir? Bu makalenin temel tezi, İngiltere’nin ABD’ye ısrarlı desteğini anlayabilmenin anahtarının “özel ilişki” kavramı ve geleneği olduğudur.

Anahtar Kelimeler: İngiliz-Amerikan İlşkileri, İngiliz Dış Politikası, Özel İlişki, Tony Blair, Transatlantic İlişkiler.

------------------------------ * Dr., London Metropolitan University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...