Suriye Halkının Beşar Esad’a Direnme Hakkı: Üç Sözleşmeci Bakış

2013-06-01 08:33:53

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Harun ACAR*

ÖZET

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin yansımaları Suriye’de Mart 2011’de bir grup çocuğun duvarlara “İnsanlar rejimin yıkılmasını istiyor” yazmalarıyla ortaya çıkmış ve günümüze kadar uzanan süreçte ülke, rejim güçleri ile muhalefetin silahlı mücadelesine sahne olmuştur. Suriye de dahil olmak üzere Arap halklarının isyanı uluslararası toplum tarafından çoğunlukla demokratikleşme yolunda atılan bir adım olarak değerlendirilmiş; bu ülkelerdeki huzursuzluklar siyaset kuramı dışında, mevcut yaşananlar, gelecek senaryoları, Batı’nın rolü gibi konular çerçevesinde tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı Suriye’de yaşanan ayaklanmanın meşruluğunu birbirinden ayrı görüşler sunan üç sözleşmeci düşünür, Hobbes, Locke ve Kant’ın bakış açıları ekseninde tartışmaktır. Çalışmanın bulguları Suriye’de halkın direnme hakkının Arap Baharı’nda yaşananlar ile ortaya çıkmadığı, insanların rejime karşı ayaklanmalarını doğuracak nedenlerin çok önceden beri bu ülkede var olduğu ve Hobbes, Locke ve Kant’ın direnme hakkı ile ilgili yargılarının modern totaliter devletler karşısında eksik olduğuna yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Direnme Hakkı, Suriye, Hobbes, Locke, Kant

------------------------

* Araş. Gör., Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, İİBF, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...