Suriye Sahnesinde Etkin Rus ve Türk Dış Politikası

02/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019 

 

İnan RÜMA* ve Mitat ÇELİKPALA**

ÖZET

Rusya ve Türkiye Soğuk Savaş sonrası çalkantılarda seyrini sürdürürken dış politikalarında dikkate değer yeniden tanımlamalara giriştiler. Bunun tezahürü büyük güç olarak kabul edilme arayışı oldu. Suriye’deki trajik iç savaş, bu iki devletin bu hedeflerinin gayet ihtilaflı tezahürlerle gözlemlendiği bir alan oldu. Asal sorun olan bu ülkedeki rejim değişikliği üzerine yakın zamana kadar zıt taraflardaydılar. Hatta, Türkiye bir Rus askerî jetini düşürdüğünde doğrudan çatışma riskinden bile bahsedildi. Ancak, daha sonra hızlı bir yakınlaşma gözlemlendi. Bunun nedenleri Türkiye’nin önceliğinin rejim değişikliğinden Kürt özerkliğinin önlenmesine kayması ve ABD’ye karşı duyulan yabancılaşma ile Rusya’nın ateşli bir rejim karşıtı ve NATO üyesi olan Türkiye’nin işbirliğini sağlamak hevesiydi. Rusya ve Türkiye’nin, güçlerinin ve etkilerinin sınırlarını görmek zorunda kaldıklarından, sonuç odaklı olmaktan çok süreç odaklı oldukları söylenebilir. Dolayısıyla, sürece odaklanmayı tercih ettikleri izlenimi veriyorlar çünkü öncelikli amaçları olan vazgeçilmezliklerini göstermeyi başarmış görünüyorlar. Nihayetinde, bütün bu küresel ve bölgesel güçlerin siyasetleri nedeniyle de korkunç acılar çekmiş Suriyeliler için barışçıl ve demokratik bir yaşam ancak umut edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Rus Dış Politikası, Türk Dış Politikası, Suriye, Aktivizm

--------

* Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi.

** Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi.