Tarihsel Devamlılık Bağlamında Romanya ve Bulgaristan’da Toprak Yağması Süreçleri

2018-06-16 21:46:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 57, 2018

Nazif MANDACI*

ÖZET

Romanya ve Bulgaristan Batı’nın çevresinde (periphery) olmakla birlikte, tarihleri boyunca geçmişte kolonileştirilmiş, sömürülmüş 3. Dünya ülkelerinden farklıdırlar. Bu ülkelerin coğrafi ve siyasal konumları nedeniyle küresel toprak yağması sürecinden farklı biçimlerde etkilendiği gözlemlenmektedir. Bu ülkelerde de küçük toprak sahipleri klasik eleştirel literatürde değinilen çitleme, sermayenin ilkel ya da mülksüzleştirerek biriktirilmesi süreçleri nedeniyle oluşan dışsallıklardan diğer toplumlarla benzer biçimde olumsuz etkilenmişlerdir. Bununla birlikte, Avrupa toprak piyasasının ayrılmaz parçası haline gelmeleriyle Romanya ve Bulgaristan’da 18. yüzyıldan itibaren gözlemlenen toprak yağması 2000’li yıllarda ilave aktör ve toprağın spekülatif obje haline gelmesi ya da enerji kaynağına dönüşmesi gibi özgün dinamikleri göze çarpan yeni bir tarihsel faza girmiştir..

Anahtar Kelimeler: Toprak Yağması, Çitleme, İlkel Birikim Süreci, Toprağın Yabancılaşması

—————————–

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...