Teori ve Pratikte Güvenliğin Bölgeselleşmesi

2010-09-18 06:40:54

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Björn HETTNE*

ÖZET Bu bölümün amacı, “güvenlikte bölgeselleşme ya da güvenliğin bölgesel boyutlarının anlamını netleştirmektir. Güvenliğin kendisi, odakta sadece fiziksel güvenliğe yönelik tehdit kalsa bile, giderek karmaşık bir hal almaktadır. Küreselleşme ve evrenselleşmeye rakip bir yaklaşım olarak görülen bölgesel seviyenin önemi giderek artmaktadır. Bir zamanlar “ iç işleri” olarak nitelenen ancak insan haklarının ciddi anlamda ihlaline karşı yapılan müdahaleleri de içeren “karmaşık insani müdahaleler” belki de ulusal egemenlik sonrasındaki en çarpıcı ve tartışmalı yönüdür. Giderek artan sayıdaki müdahalelerin büyük kısmı çok taraflı değil bölgesel niteliktedir. Bu makale durumun neden böyle olduğunu açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Bölgesellik, Dış Müdahaleler, Barış, Çatışma Çözümü

----------------------------- * Prof. (E), Goteborg University. Makalenin İngilizceden Türkçeye çevrilmesi Evren Çelik-Wiltse tarafından yapılmıştır. Çalışmanın orijinali için bkz. Braunch et. al., Globalization and Environmental Challenges, s. 403-412.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...