Terörizmin Uluslararası Ceza Divanının Yargı Yetkisi Dışında Bırakılmış Olmasına Dair Türkiye’nin İtirazlarının Yeniden Değerlendirilmesi

03/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Şehmus KURTULUŞ*

ÖZET
Türkiye’de binlerce sivilin ölümünden sorumlu olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bizzat kendisinin de terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye kolu olan PYD’ye açıktan devam eden Amerikan askeri desteği, terörizm ve terörizme destek suçlarının Uluslararası Ceza Hukuku boyutlarını Türkiye’de yeniden sıcak gündem maddesi haline getirmiştir. Bu çalışmada, öncelikle, terörizm suçunun Uluslararası Ceza Divanınının yargı yetkisi dışında bırakılmış olmasının, Türkiye’nin bu mahkemeyi kuran Roma Statüsüne katılmayışının gerekçelerinden biri olup olamayacağı güncel gelişmeler ışığında tartışılmıştır. Ardından, Türkiye’nin Roma Statüsüne katılmasının on yıllardır süren terörle mücadelesine sunacağı muhtemel katkılara dikkat çekilerek, Türkiye’nin mahkemeye üye olmama gerekçelerini belirli aralıklarla gözden geçirmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: UCD, Türkiye, PKK, Terörizm, Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü

--------

Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Munzur Üniversitesi