Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkânı

2010-10-06 12:25:16
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 24, KIŞ 2009 Talip KÜÇÜKCAN*

ÖZET Küresel ve ulusaşırı nitelik kazanan şiddet ve terör eylemlerinin, bölgesel ve uluslararası ilişkileri gerginleştirerek güvenlik eksenine çektiği görülmektedir. Şiddet ve terör eylemlerini analiz eden çalışmaların çoğu, ağırlıklı olarak söz konusu eylemlerin güvenlik boyutu üzerinde durmaktadır. Terörün toplumsal kökenleri üzerinde ise yeterince durulmadığı gözlenmektedir. Bu makale, son yıllarda yayınlanan bilimsel literatür ışığında terörün sosyolojisi üzerinde durma ve kökenlerini analiz etmenin önemine işaret etmeyi amaçlamakta; disiplinlerarası yöntem ve yaklaşımlara dayalı bir “teroroloji/terör bilimi”nin gereğini vurgulamaktadır. Çünkü şiddet ve terör eylemlerinin toplumsal bağlamı çözümlenmeden bu tür olaylarla etkin biçimde mücadele edilmesi mümkün olmayacak ve uluslararası ilişkileri olumsuz yönde etkilemeye devam edecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Sömürgecilik, Şiddet, Terörizm, Sosyoloji, Din.

----------------------- * Prof. Dr., Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...