The East Asian Peace and The Pax Americana: Challenges for The Co-Existence of Two Peaces

2013-06-01 08:24:12

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 37, BAHAR 2013

Mikio OISHI* and Fumitaka FURUOKA**

ABSTRACT

Since 1979 when China waged a short but devastating war with Vietnam, East Asia has been free of large-scale armed conflicts due mostly to the development of the “East Asian Way of Conflict Management.” China has contributed a great deal to this East Asian Way through its experience in handling conflicts on its periphery as a disputant or a mediator. As a result, what may be called a Pax Sinica seems to be emanating from China. On the other hand, after more than 30 years of relatively weak presence, the United States has been politically and militarily returning to East Asia since the inauguration of the Obama Administration. China and the U. S. seems to be contending with each other over influence in East Asia, but prospects are that the U.S. eventually withdraw to the Second Islands Chain, leaving East Asia and a large part of Eurasia under the Pax Sinica. The paper also looks at the challenges and dilemmas that other East Asian countries face in the process, mostly focusing on Japan.

Keywords: East Asian Peace, Pax Americana, The Rise of China, Pax Sinica, Conflict Management, Offshore Balancing

-----------------------------------

Doğu Asya’da Barış ve Pax Americana: İki Barışın Bir Arada Yaşamasının Önündeki Engeller

ÖZET

Doğu Asya, Çin’in Vietnam’a 1979’da açtığı kısa fakat yıkıcı savaştan bu güne özellikle “Doğu Asya Tarzı Çatışma Yönetimi” sayesinde büyük çapta bir silahlı çatışmayla karşılaşmadı. Çin bu Doğu Asya Tarzı’na çevresindeki çatışmalarda yüklendiği taraf ya da arabulucu gibi çeşitli roller sayesinde büyük bir katkı sağladı. Sonuçta Çin’den kaynaklanan bir tür Pax Sinica’dan bahsedebiliriz. Diğer yandan Obama yönetiminin iş başına gelmesi sonrasında, yaklaşık 30 yıldan daha fazla bir sure bölgede zayıf bir varlık gösteren ABD, Doğu Asya’ya askeri ve siyasi olarak geri dönüyor. Çin ve ABD, Doğu Asya’da etkinlik için rekabet edecek gibi dursa da ABD’nin Second Islands Chain’e çekilmiş olması Doğu Asya’nın yanı sıra Avrasya’nın büyük bir kısmının Pax Sinica’nın etkisi altına gireceğine işaret ediyor. Bu çalışma özellikle Japonya’ya odaklanmakla birlikte diğer Doğu Asya devletlerinin karşı karşıya kaldıkları sorun ve ikilemlere eğilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğu Asya Barışı, Pax Americana, Çin’in Yükselişi, Pax Sinica, Çatışma Yönetimi, Uzaktan Dengeleme

-----------------------------------

* Mikio Oishi, Academy of Brunei Studies and Institute of Asian Studies, Universiti Brunei Darussalam, Jalan Tungku Link Gadong, Brunei Darussalam.

**Fumitaka Furuoka, Asia-Europe Institute, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...