The Evolution of Peace Operations and the Kosovo Mission

2016-12-20 13:26:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 51, 2016

Şafak OĞUZ*

ABSTRACT

This article analyzes the role of the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) in the evolution of peace activities in post-Cold War conflicts, focusing on the four pillar system performed by key international organizations such as the UN, EU and OSCE, with security support from the NATO. It argues that the nature of post-Cold War conflicts prompted the international community to change traditional peacekeeping operations, as led by the UN during the Cold War, leading to the emergence of multidimensional peace operations ranging from conflict prevention to peacebuilding by civilian and military organizations, such as in Kosovo under UN leadership, despite setbacks.

Keywords: Peace Operations, Peace Keeping, UNMIK, Kosovo, KFOR.

----------------

Barış Harekatlarının Gelişimi ve Kosova Misyonu

ÖZET

Bu makale, NATO ‘nun güvenlik desteği sağladığı ve BM, AB, AGİT gibi önemli uluslararası örgütler tarafından icra edilen dörtlü sütun sistemine odaklanarak, Soğuk Savaş sonrası dönemi barış faaliyetlerinin gelişiminde BM Kosova Misyonu’nun gelişimini analiz etmektedir. Çalışmada, Soğuk Savaş sonrası meydana gelen çatışmaların uluslararası toplumu Soğuk Savaş döneminde BM tarafından yürütülen klasik barışı koruma operasyonlarını değiştirmeye zorladığı ve BM liderliğinde Kosova’da yapıldığı gibi askeri ve sivil örgütler tarafından icra edilen ve çatışmaların önlenmesinden barış yapmaya kadar geniş bir yelpazede yer alan çok boyutlu barış operasyonlarının ortaya çıkmasına yol açtığı öne sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barış Operasyonları, Barışı Koruma, UNMIK, Kosova, KFOR.

-----------------------------

* Dr., Uluslararası Strateji ve Güvenlik Araştırmalar Merkezi, USGAM.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...