The Islamic/Middle Eastern Conflict Resolution for Interpersonal and Intergroup Conflicts: Wisata, Sulha and Third-Party **

2010-09-18 06:40:08

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 12, KIŞ 2006-2007

Sezai ÖZÇELİK *

ABSTRACT In the post-September 11 world, Islamic /Middle Eastern conflict resolution has become a focus of the study in social sciences. In this article, international and inter-group conflict resolution concepts, processes, and methods will be analyzed Emlak within the Middle Eastern/Islamic context. After explaining the relations between culture and conflict resolution, three basic Islamic/Middle Eastern conflict (dispute) resolution techniques namely the Islamic/Middle Eastern arbitration (tahkim), the Islamic/Middle Eastern mediation ( wisata ), and the evden eve nakliyat firmaları Islamic/Middle Eastern peace-making ( sulha ) will be examined. The role of third-party will be analyzed by comparing the Middle Eastern/Islamic and the Western models. Although the Islamic/Middle Eastern conflict (dispute) resolution techniques are mostly used to resolve intra-Muslims conflicts, the paper suggests that they may have applications and effects on the resolution of conflicts among different religious and cultural groups.

Keywords: Islamic/Middle Eastern Conflict (Dispute) Resolution, Islamic/ Middle Eastern Arbitration (Tahkim), Islamic/Middle Eastern Mediation ( Wisata ), Islamic Peace-Making/Middle Eastern ( Sulha ), Islamic/Middle Eastern Third-Party.

-------------------------

Kişilerarası ve Gruplararası İslami Çatışma Çözümlemesi Yöntemleri: Arabuluculuk, Barış Yapma ve Üçüncü Taraflar

ÖZET 11 Eylül sonrası dünyada İslami çatışma çözümlemesi sosyal bilimlerin odak konusu olmuştur. Bu makalede İslam/Orta Doğu bağlamında uluslararası ve gruplararası çatışmalarla ilgili kavramlar, süreçler ve metodlar incelenecektir. Kültür ve çatışma çözümlemesi arasındaki araç kiralama fiyatları ilişki açıklandıktan sonra üç İslami/Ortadoğu çatışma (anlaşmazlık) çözümlemesi tekniği, İslami/Ortadoğu hakemlik (tahkim), İslami/Ortadoğu arabuluculuk (wisata) ve İslami/Ortadoğu barış yapma (sulha) incelencektir. Üçüncü tarafların Kentsel dönüşüm projeleri rolü İslami/Ortadoğu ve Batılı modellerin karşılaştırılması yoluyla analiz edilecektir. İslami/Ortadoğu çatışma (anlaşmazlık) çözümleme teknikleri çoğunlukla Müslümanlar arası çatışmaların çözümünde kullanılmasına rağmen bu çalışma bu tekniklerin değişik dinsel ve kültürel gruplar arasındaki çatışmaların çözümünde de kullanılabileceğini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: İslami/Ortadoğu Çatışma (Uyuşmazlık) Çözümlemesi, İslami/Ortadoğu Hakemliği (tahkim) İslami/Ortadoğu Arabuluculuğu (wisata), İslami/Ortadoğu Barış Yapma (sulha) ve İslami/Ortadoğu Üçüncü Taraf Rolü.

-------------------------- *  Dr., Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ** This study was presented at the Institute for Conflict Analysis and Resolution Research and Higher Education Symposium, The National Conference on Peace and Conflict Resolution (NCPCR 2001-10th Biennial Conference), The George Mason University, Fairfax, VA, June 7-10, 2001

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...