The JDP’s Changing Discursive Strategies towards Israel: Rhetoric vs. Reality

2018-06-16 21:36:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 57, 2018

Gencer ÖZCAN*

ABSTRACT

Justice and Development Party [JDP] governments’ policies towards Israel were informed by the priorities that the party’s power strategies entailed. In a stark contrast to the friendly policies in its first term in power, the JDP began to employ different discursive strategies based on an anti-Israeli rhetoric since 2009. Geared to bolster the party’s prestige at home and abroad, the new rhetoric seemed to have addressed to the changing priorities of the party leadership. However, the new strategies led to the emergence of a widening gap between the anti-Israeli rhetoric and subtle efforts that the JDP paid to maintain its relations with Israel. Revisiting the last 15 years, the article tries to answer the question as to how Turkey’s relations with Israel were adjusted to meet necessities of miscellaneous power strategies that the JDP leadership pursued.

Keywords: Justice and Development Party, Turkey and Israel, Davos, One Minute, Mavi Marmara, Arab Uprisings

—————-

AK Parti’nin Değişen Söylem Stratejileri: Retorik Karşısında Gerçeklik

ÖZET

AK Parti’nin İsrail’e yönelik politikaları parti yöneticilerinin benimsedikleri iktidar stratejileri uyarınca saptanarak uygulamaya konulmuştur. İlk iktidar dönemi boyunca izlenen yakınlık politikalarının tersine, AK Parti 2009’dan başlayarak İsrail karşıtlığına dayanan yeni söylemsel stratejilere yönelmiştir. Partinin içeride ve dışarıda saygınlığını artırmak için tasarlanan bu stratejiler parti yönetiminin değişen öncelikleriyle uyumludur. Buna karşılık, yeni stratejiler söz konusu söylemler ile partinin İsrail ile ilişkileri sürdürmeye dönük çabaları arasında gitgide genişleyen bir farklılığın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Makale, son 15 yılın gelişmeleri ışığında, AK Parti yöneticilerinin izlediği değişken iktidar stratejilerinin İsrail ile ilişkileri nasıl etkilediği sorusuna yanıt aramaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye ve İsrail, Davos, One Minute, Mavi Marmara, Arap İsyanları

—————————–

* Prof. Dr., Department of International Relations, İstanbul Bilgi University, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...