The Middle East and Religious Fundamentalism as a Source of Identity-Based Conflicts

2010-09-18 06:38:48

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 8, KIŞ 2005-2006

Dan TSCHIRGI*

ABSTRACT An understanding of religious fundamentalism as a source of conflict in the Middle East is significantly furthered by examining “asymmetrical threats” in other areas. This article suggests that a particular form of asymmetrical conflict (“Marginalized Violent Internal Conflict”[MVIC]) was proliferating well before September 11, 2001, and that examples appeared in Mexico and Egypt, as well as possibly in Nigeria, Chile and the Philippines. Arguing that the “War on Terrorism” may be the result of MVIC having been raised to the level of Marginalized Violent International Conflict, the author examines policy implications raised by the goal of global security.

Keywords: Al-Qaeda, Arab World, Asymmetrical Conflict, Chiapas, Egypt

--------------------

Orta Doğu ve Kimlik Temelli Çatışmaların Kaynağı Olarak Köktendincilik

ÖZET Orta Doğu’daki çatışmanın kaynağı olan köktendincilik, başka bölgelerdeki “asimetrik tehditler” incelenerek daha rahat anlaşılabilmektedir. Bu makalede asimetrik çatış­manın özel bir türünün (“Marjinal Şiddetli İç Çatışma ”[MŞİÇ]) 11 Eylül 2001’den epeyce önce de artmakta olduğu ve bunun örneklerinin de Meksika ve Mısır’da, muhtemelen Nijerya, Şili ve Filipinler’de de görüldüğü belirtilmektedir. “Teröre Karşı Savaş”ın MŞİÇ’nin Marjinal Şiddetli Uluslararası Çatışma seviyesine çıkmasının sonucu olduğunu öne süren bu çalışmada yazar, küresel güvenlik amacıyla birlikte ortaya çıkan politika yansımalarını incelemektedir.

Anahtar kelimeler: El Kaide, Arap Dünyası, Asimetrik Çatışma, Chiapas, Mısır

-------------------- * Prof. Dr., Kahire Amerikan Üniversitesi (The American University in Cairo), Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...