The Path to an Entrenching Alliance: Utilitarianism and Historical Institutionalism in Committing to NATO’s Missile Defense System

2013-05-10 12:11:32

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 36, KIŞ 2013

Halit Mustafa Emin TAĞMA*, Meltem MÜFTÜLER-BAÇ** ve Ezgi UZUN*** ABSTRACT A critical juncture in Turkey’s NATO membership arrived in 2010 with the NATO Council’s decision, at its Lisbon summit, to build a ballistic missile defense system. After many deliberations, Turkey fi nally agreed to participate in NATO’s missile defense by hosting the system’s radar site in September 2011. Th is article investigates the main dynamics of the Turkish decision to commit to the NATO missile defense system by hosting the radar site on its territory. From a realpolitik point of view, Turkey’s participation in the missile shield presents us with a theoretical puzzle as the utilitarian calculations do not seem to indicate a positive sum gain. From a historical institutionalist perspective, the Turkish decision could be seen as a result of a path-dependent process. Assessing these alternative approaches, we bring together the strength of each school’s theoretical toolbox in order to off er a complementary explanation of Turkey’s commitment to the alliance. Keywords: Utilitarianism, Historical Institutionalism, Alliances, NATO, Missile Defense System ------------------------ Pekişen Bir İttifaka Giden Yol: NATO’nun Füze Savunma Sistemine Katılım Bağlamında Faydacılık ve Tarihsel Kurumsalcılık ÖZET Türkiye’ni NATO üyeliği, 2010’daki Lizbon Zirvesi’nde füze savunma sistemini kurma kararından sonra önemli bir d.nüm noktasına gelmiştir. Türkiye uzun müzakarelerin ardından Eylül 2011’de sisteme ait bir radar tesisine ev sahipliği yapmayı kabul ederek NATO’nun füze kalkanına katılmayı kabul etmiştir. Bu makale, Türkiye’nin NATO’nun balistik füze savunma sistemine katılma kararının arkasındaki temel dinamikleri incelemektedir. Realpolitik bir çerçeveden bakıldığında, Türkiye’nin füze savunma kalkanı sistemine katılımı kuramsal bir problem ortaya koymaktadır. Zira, faydacılık temelindeki hesaplamalara bakıldığında, füze savunma sisteminin Türkiye’ye pozitif toplamlı bir kazanç sağlamadığı, tarihsel kurumsalcılık çerçevesinden bakıldığında ise, Türkiye’nin kararının “izlence bağımlılığının” sonucu olarak ortaya çıktığı g.rülebilmektedir. Bu çalışmada birbirine alternatif, ancak bir o kadar da birbirini tamamlayıcı nitelikteki bu iki açıklamayı bir arada kullanarak, Türkiye’nin radar tesisini topraklarında konuşlandırılmasına izin verme kararını daha bütüncül bir biçimde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Faydacılık, Tarihsel Kurumsalcılık, İttifaklar, NATO, Füze Savunma Sistemi
----------------------------
*    Halit Mustafa Emin Tağma, Assist. Prof. Dr., Department of International Relations, Altın Koza University, Çankaya, Ankara.
**  Meltem Müftüler-Baç, Prof. Dr., Department of International Relations and Jean Monnet Chair ad personam, Faculty of Arts and Social Sciences, Sabancı University, Orhanlı, İstanbul.
*** Ezgi Uzun, PhD Candidate in Political Science at Sabancı University, İstanbul.
Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...