The Specific Intent (Dolus Specialis) Requirement of the Crime of Genocide: Confluence or Conflict between the Practice of Ad Hoc Tribunals and the ICJ (Soykırım Suçunda Özel Kast Unsuru: Uluslararası Adalet Divanı ve Ad Hoc Mahkeme Uygulamaları Arasındaki İçtihat Birlikteliği ya da İhtilafı)

2010-10-10 12:03:24

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 23, GÜZ 2009 Yusuf AKSAR

ÖZET Uluslararası toplum, tarihinde ilk defa Ad Hoc Mahkemeler olarak kurulan mahkemeler aracılığıyla Soykırım Sözleşmesi hükümlerinin yorumlanması ve uygulanmasına tanıklık etmektedir. Şüphesiz ki, uluslararası ceza hukuku alanında soykırım suçunun unsurlarının ve kapsamının belirlenmesi bakımından, adı geçen mahkemelerin uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Ad Hoc Mahkemelerin uygulamaları yanında, Uluslararası Adalet Divanı da Bosna Hersek devleti tarafından Sırbistan aleyhine açılan Soykırım Suçunun İşlenmesinin Önlenmesi ve Sorumlularının Cezalandırılması Sözleşmesinin Uygulanmasıyla İlgili Davada (Soykırım Davası), diğer birçok sorunun yanında, soykırım suçunun unsurlarıyla da ilgilenmek zorunda kalmıştır. Ancak, uluslararası ceza hukuku alanında bireysel cezai sorumluluğun tesisiyle görevli Ad Hoc Mahkemelerin, soykırım suçunu diğer uluslararası suçlardan ayırt etmeye yarayan ve suçun en önemli unsurunu oluşturan soykırım kastı olarak ifade edilen özel kasta yönelik görüşü, Uluslararası Adalet Divanı'nın yorum ve uygulamasından farklılık arz etmektedir. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren Ad Hoc Mahkemeler ile Uluslararası Adalet Divanı arasındaki bu farklı yorumlama ve uygulama nasıl açıklanabilir? İçtihat birlikteliği? Ya da İhtilaf?

Anahtar Kelimeler: Soykırım, Soykırım Kastı, Uluslararası Adalet Divanı, Bireysel Cezai Sorumluluk, Devletin Sorumluluğu.

------------------------------ * Assoc. Prof., Dr., Department of International Relations, Karadeniz Technical University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...