The Theory And Practice Of Preventive Diplomacy: The Case Of Preventive Deployment In Macedonia*

2010-09-18 06:37:56

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 11, GÜZ 2006

Sezai ÖZÇELİK**

ABSTRACT This study will focus on the preventive deployment in Macedonia with special emphasis on the theory of preventive diplomacy. Nicolaidis’s prevention action model is used as an analytical framework. In the model, the concept of coercive diplomacy is helpful in explaining the preventive deployment in Macedonia. The United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia is the first United Nations peacekeeping operations with a mandate on preventive deployment. The study aims to contribute to the improvement of preventive diplomacy in order for this to become a tool for conflict prevention in inter- and intra-state conflicts. It also offers suggestions and lessons for future preventive deployment activities.

Keywords: United Nations Preventive Deployment Forces (UNPREDEP), Macedonia, preventive diplomacy, conflict prevention.

---------------------

Önleyici Diplomasi Pratiği ve Teorisi: Makedonya’ya Önleyici Bariş Gücü Yerleştirilmesi Olgusu

ÖZET Bu çalışma önleyici diplomasi teorisine özel olarak vurgu yaparak Makedonya’da yapılmış olan önleyici barış gücü yerleştirme olgusuna odaklanmaktadır. Nicolaidis’in ortaya attiğı önleyici aksiyon modeli analitik araç olarak kullanılmıştır. Bu modelde önleyici diplomasi kavramı Makedonya’ya önleyici barış gücü yerleştirilmesinin açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Makedonya’daki Birleşmiş Milletler Önleyici Barış Gücü Kuvvetleri (BMÖBGK) Birleşmiş Milletler’in tarihinde bir ilk olarak önleyici barış gücü olarak görevlendirilmiştir. Bu çalışma devletler içi ve arası çatışmalarda bir çözüm aracı olarak önleyici diplomasinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir. Ayrıca gelecekteki önleyici barış gücü yerleştirmelerinde kullanılabilecek öneriler ve çıkarılacak dersleri de sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Önleyici Barış Gücü, Makedonya, önleyici diplomasi, koruyucu aksiyon, çatışma önlenmesi.

--------------------- *  This article is presented in Interdisciplinary Perspective on Regional and Global Issues, Graduate Conference, April 14-15 2000, Old Dominion University, Norfolk, Virginia, USA. ** Adjunct Faculty, George Mason University, Institute for Conflict Analysis and Resolution, Arlington, VA USA and Başkent University, Department of Political Science and International Relations

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...