Third-Party Intervention in International Conflicts: Peacekeeping and Peacemaking in the Post-Cold War Era

2010-09-18 06:37:14

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 11, YAZ 2006

Muzaffer Ercan YILMAZ*

ABSTRACT This article evaluates peacekeeping and peacemaking as two major third-party intervention strategies in international conflicts in the post Cold-War era. Peacekeeping is regarded as a needed strategy in situations of violent conflict, but its extensive use is criticized. The study suggests that peacekeeping should be complemented by peacemaking for effective international conflict resolution. By explaining the general characteristics of the two and the complementary relationship between them, a “contingency approach” is reached, stressing that in determining appropriate third-party intervention, different stages of an international conflict should be considered.

Keywords: Peacekeeping, Peacemaking, Third-Party Intervention, International Conflict, Conflict Resolution

-----------------------

Uluslararası Çatışmalarda Üçüncü Tarafın Müdahalesi: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Barışı Koruma ve Oluşturma

ÖZET Bu makale, Soğuk Savaş sonrası dönemde yaşanan uluslar arası uyuşmazlıklara ilişkin iki temel üçüncü parti müdahalesini, barış gücü ve barış tesisi çabalarını değerlendirmektedir. Çalışmada, barış güçlerinin şiddet içeren uyuşmazlıklardaki gerekliliği ifade edilmekte, ancak bunların aşırı kullanımı ve sorunların bu temelde çözülmeye çalışılması eleştirilmektedir. Etkin uluslararası uyuşmazlık çözümü için barış güçlerinin çok yönlü barış tesisi çabalarıyla desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Her iki stratejinin de temel özellikleri ve aralarındaki bütünleyicilik ilişkisi açıklanarak, aynı zamanda, uygun üçüncü parti müdahalesi için uluslararası uyuşmazlığın öncelikle hangi aşamada olduğunun dikkate alınmasını öngören “aşamalı yaklaşım” sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Barış Gücü, Barış Tesisi, Üçüncü Parti Müdahalesi, Uluslararası Uyuşmazlık, Uyuşmazlık Çözümü

--------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...