Toplumsal Güvenliğin Değişen Gündemi

2010-09-18 06:36:18

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Ole WAEVER*

ÖZET Bu bölümde güvenliğin toplumsal sektörünün statüsü ve bu sektördeki eğilimler, güvenlikleştirme kuramı çerçevesinden ele alınmaktadır. İlk bölümde “toplum güvenliği” kavramı, tanımı ve geleneksel devlet güvenliğiyle ilişkisi tartışılmaktadır. Sonraki bölümde toplum güvenliğinin gündemini oluşturan temel meseleler ele alınmakta, toplumsal cinsiyet ve din, birbirleriyle bağlantılı konular olarak incelenmektedir. Belirtilen toplumsal cinsiyet ve din konuları, kendi başlarına ele alınabilirler veya toplum güvenliği kapsamında tartışılabilirler. Her halükarda bu konuların ayırıcı özelliklerine dikkat edilecektir. Bu konuların, “standart” toplum güvenliği mantığı altında bu ayırıcı özellikleri tam olarak anlaşılamamaktadır. Bölümde son olarak toplum sektöründeki eğilimler- Soğuk Savaş’ın bitmesinin ve 11 Eylül olaylarının etkileri ve ayrıca bu sektörün göreceli önemi ve başlıca dinamikleri ele alınmakta ve sonuç kısmıyla çalışma tamamlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Güvenlik, Güvenlikleştirme, Toplumsal Cinsiyet, Din, Küreselleşme

--------------------------- * Prof. Dr., Kopenhag Üniversitesi. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Birgül Demirtaş Coşkun tarafından yapılmıştır. Orijinal metin için bkz. Brauch, Globalization and Environmental Challenges, s. 581-594

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...