Transforming Turkey? Putting the Turkey-European Union Relations into a Historical Perspective

2018-01-30 16:19:12

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 56, 2017

Galip L. YALMAN* and Asuman GÖKSEL**

ABSTRACT

This article aims to provide an alternative critical reading of Turkey-European Union (EU) relations, by contending that Turkey’s EU accession process has been instrumental in changing the contours of the transformation of Turkish economy and its governance as part of its neoliberal restructuring. However, the “transformative power” attributed to the EU’s enlargement strategy by the EU Commission has been somewhat debatable since the 2008 global financial crisis as reflected in the slowdown of the accession process. With the rising authoritarian tendencies in its domestic governance, the protracted saga of Turkey’s quest for the EU membership is back to square one, as the proposal for the modernisation of the Customs Union underlines “respect for democracy and fundamental rights” as an indispensable basis for the future of the relations.

Keywords: Turkey-EU relations, EU accession process, EU’s transformative power, neoliberal restructuring

—————-

Türkiye’yi Dönüştürmek? Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Tarihsel Perspektiften Bir Bakış

ÖZET

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini eleştirel bir perspektiften değerlendirmeyi amaçlayan bu makalede, Türkiye’nin AB’ne katılım sürecinin, Türkiye ekonomisinin ve kurumsal yapısının neoliberal yeniden yapılanma çerçevesindeki dönüşümünde etkin bir rol oynadığı ileri sürülmektedir. Ancak, katılım sürecini değerlendiren AB Komisyonu tarafından, AB’nin genişleme stratejisine atfedilen “dönüştürücü güç”, katılım sürecinin yavaşlamasında da yansımasını bulduğu gibi, 2008 küresel finansal krizi sonrasında tartışmalı hale gelmektedir. Ülke yönetiminde belirginleşen otoriterleşme eğilimi ile birlikte, “demokrasi ve temel haklara saygı”nın, ilişkilerin geleceği için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha hatırlatan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu önerisi, Türkiye’nin müzminleşen AB üyeliği macerasının yerinde saydığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB ilişkileri, AB katılım süreci, AB’nin dönüşürücü gücü, neoliberal yeniden yapılanma

—————————–

* Assoc. Prof. Dr., Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economic and Administrative Sciences, METU, Ankara.

** Assist. Prof. Dr., Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Economic and Administrative Sciences, METU, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...