TRIP 2018 Sonuçları: Tablo ve Grafikler

02/10/2019

Türkiye’de Uluslararası İlişkiler: TRIP 2018 Sonuçları 


1.
Siyaset Biliminde temel alt çalışma alanınız hangisidir?

Tablo

2.
 Uluslararası İlişkilerde temel alt çalışma alanınız hangisidir?

Grafik

3. Araştırmalarınızda, üzerinde yoğunlaştığınız temel bölge hangisidir?

Grafik

4. Araştırmalarınızda öncelikle hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?

Grafik

5. Araştırmanız sadece teori odaklı mıdır, yoksa uygulamaya mı yöneliktir?

Grafik

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışmalarınızı en iyi şekilde tanımlar?

Tablo

7. Aşağıdakilerden hangisi Uİ çalışmalarına yaklaşımınızı en iyi şekilde tanımlar?

Grafik

8.
 Genel anlamda, çalışmalarınızı epistemolojik olarak nasıl tanımlarsınız?

Grafik

9.
 İngilizce bir çalışma hazırlarken diğer dillerde yazılmış yazına ne sıklıkta atıf yaparsınız?

Grafik

10. 
İngilizce kaleme aldığınız yayınlarda, İngilizce dışındaki dillerde yazılmış yazına atıf yapmanızı engelleyen nedir?

Tablo

11. Son 20 yılda çalışmalarıyla dünyada Uİ alanında en çok etkiye sahip ilk dört akademisyeni sıralayınız.

Tablo

12. Sizin dışınızda, Türkiye’de Uİ alanında son yıllarda en etkili/ilgi çekici çalışmaları kimlerin yaptığını düşünüyorsunuz?

Tablo

13. Sizin dışınızda, Türkiye’de Uİ alanının gelişimine en çok katkıda bulunan dört akademisyeni sıralayınız.

Tablo

14. Dergi makalelerinin kalitesini değerlendirirken bir endeks veya derecelendirme sistemi kullanıyor musunuz?

Tablo

15. Uİ akademisyenlerinin uluslararası ilişkiler hakkındaki düşünce biçimini en çok etkileyen makalelerin yayımlandığı dört dergiyi öncelik sırasına göre belirtiniz.

Grafik 

16. Aşağıdaki ulusal süreli yayınlardan Türkiye’deki Uİ akademisyenlerinin çalışmaları üzerinde en etkili olduğunu düşündüğünüz 4 tanesini sıralayınız.

Tablo

17. Uluslararası İlişkiler alanında akademik kariyer yapmak isteyen bir öğrenci için Türkiye’deki en iyi 5 doktora programı hangileridir?

Tablo

18. Uİ okumak isteyen lisans öğrencileri için Türkiye'deki en iyi 5 üniversite hangileridir?

Grafik

19. Lisans düzeyinde verdiğiniz Uİ ders(ler)i, öğrencilere daha çok Uİ disiplinini tanıtmak için mi, yoksa dış politika ve uluslararası konular hakkında bilgi sahibi olmaları için mi tasarlandı?

Tablo

20. Doktora düzeyinde Uİ programları

Grafik

21. Son 5 yılda, herhangi bir önemli küresel olayın ardından araştırmanızı politika yapıcılarına daha uygun hale getirmeye çalıştınız mı?

Grafik

22. Halen aktif olarak iş aramanız durumunda, sizin için Türkiye’de Uİ disiplininde akademik kadro bulmanın ne kadar kolay/zor olacağını düşünüyorsunuz?

Grafik

23. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye’nin karşı karşıya geleceği en önemli üç dış politika olayı hangileridir?

Tablo

24. Aşağıda sıralanan uluslararası sorunların Türkiye için ne derece tehdit oluşturduğunu düşünüyorsunuz?

Grafik