Trump Döneminde Diplomatik Aktör Olarak Çevirmenler

13/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 65, 2020

Seçkin Barış GÜLMEZ* Nihal YETKİN KARAKOÇ** ve Didem BUHARİ GÜLMEZ***

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Trump döneminde çevirmenlerin diplomasi karşıtlığı geleneğiyle anılan ABD dış politikasına etkilerini araştırmaktır. Uluslararası İlişkiler ve Çeviribilim literatürlerinde çevirmenlerin etki alanı çok dar bir çerçevede tartışılmış ve çevirmenler bir aktör olarak görülmemiştir. Bu bağlamda, çevirmenlerin Trump döneminde diplomasi dili, teamülleri ve aktörleri açısından oluşan boşluğu doldurmaya yönelik girişimleri incelenecektir. Makalenin ilk bölümünde çevirmenlerin ve diplomatların işlevleri karşılaştırıldıktan sonra ikinci bölümde çevirmenlerin diplomasiye etkileri iletişim filtresi ve uzlaştırma olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. Çevirmenler, iletişim filtresi olarak zaman kazandırma, moderatörlük ve eşik bekçisi rollerini üstlenirken, uzlaştırma kapsamında günah keçisi, kriz önleyici ve arabulucu olarak diplomatik süreçleri etkilemektedirler. Uluslararası İlişkiler ve Çeviribilim disiplinleri arasında bağlantı kurarak çevirmenlerin varsayılandan çok daha geniş bir etki alanı olduğunu gösteren bu çalışma, çevirmenlerin önemli bir diplomatik aktör olarak ele alınıp alınamayacağı tartışmasına yön veren öncü çalışmalar arasında yer almayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Diplomat, Diplomasi Karşıtlığı, Çevirmen, ABD, Trump

--------

Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

** Doç. Dr., Mütercim Tercümanlık Bölümü, İzmir Ekonomi Üniversitesi

*** Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi