Tunus’ta Demokratikleşme ve Elit Teorisi

2017-10-25 14:59:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 55, 2017

M. Hüseyin MERCAN* ve M.Tahir KILAVUZ**

ÖZET

Bu çalışma Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin ülkesini terk ettiği 14 Ocak 201’den bu yana Tunus’un demokratikleşme ve geçiş sürecine odaklanmaktadır. Bu bağlamda makale, Arap ayaklanmalarının ilk hareket noktası olan Tunus’un devrim sonrası normalleşme ve demokratikleşme sürecini, elit teorisinin kavramsal yaklaşımıyla ele almaktadır. Teori bir ülkedeki mevcut rejim ve muhalefetin ılımlı elitlerinin geçiş sürecinde uyumlu çalışmaları halinde orada güçlü demokratikleşmenin olacağını belirtmektedir. Bu varsayımdan hareketle makale, Tunus’taki rejimi ve muhalif kesimi temsil eden ılımlı başat aktörlerin izlediği politikalar yoluyla Tunus’un bölgedeki diğer ülkelere nazaran nasıl daha başarılı bir geçiş süreci izlediği sorusuna cevap aramaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tunus, Elit Teorisi, Katı ve Ilımlı Elitler, Arap Ayaklanmaları, Demokratikleşme ve Geçiş Süreci

—————————–

* Araştırma Görevlisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

** Doktor Adayı, Siyaset Bilimi Bölümü, University of Notre Dame, Indiana, ABD.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...