Türk– İsrail İlişkilerinde ‘Suriye Etkisi’nin Düşüşü

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019 

Murat ÜLGÜL*

ÖZET

Tarihsel olarak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin oluşmasında, gelişmesinde ve hatta bozulmasında Suriye önemli bir rol oynamıştır. Bu husus dikkate alındığında, ikili ilişkilerin yumuşama döneminin Suriye’de meydana gelen bir başka gelişmeyle, 2011 yılında patlayan kanlı iç savaşla, başlaması şaşırtıcı değildir. Fakat, Suriye’de çatışmaların devam etmesine ve Irak ve Suriye İslam Devleti’nin doğmasına rağmen, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler arzu edilen seviyeye çıkamamıştır. Bu makale “Suriye etkisi”nin, daha önceki dönemlere kıyasla, Suriye İç Savaşı boyunca neden Türkiye ve İsrail arasında arzulanan ve gerekli iş birliğini sağlamakta başarısız olduğunu analiz edecektir.

Anahtar Kelimeler: Suriye İç Savaşı, Türkiye-İsrail İlişkileri, Suriye Etkisi, Çok-aşamalı analiz

------

* Dr. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi.