Türk-Yunan Yakınlaşma Sürecinin Sürekliliğini Açıklamak

2015-04-22 09:15:45

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

George KOUKOUDAKIS*

ABSTR ACT

The rapprochement process that has been initiated since 1999 between Greece and Turkey has demonstrated a remarkable endurance. According to this article this endurance is due to two main reasons: Firstly, to the political and socio-economic capital that has been accumulated as a result of this process. Secondly, to the autonomous character that this rapprochement is gradually acquiringand thus is becoming less dependent to external variables such as the European prospect for Turkey and the resolution of the Cyprus problem.

Keywords: Greek-Turkish Rapprochement, Endurance, EU, Cyprus.

---------------

Türk-Yunan Yakınlaşma Sürecinin Sürekliliğini Açıklamak

ÖZET

Yunanistan ile Türkiye arasında 1999’da başlayan yakınlaşma süreci dikkati çeken bir süreklilik sergilemektedir.Bu makale bahsi geçen sürekliliğin iki sebebinin olduğunu iddia etmektedir: İlki, bu sürecin bir sonucu olarak elde edilen siyasi ve sosyo-ekonomk sermayedir. İkincisi ise, sürecin zamanla Türkiye’nin AB macerası ve Kıbrıs sorunun çözümü gibi dış etkenlere gittikçe daha az bağımlı bir hale dönüşen özerk karakteridir.

Anahtar Kelimeler: Yunan-Türk Yakınlaşması, Süreklilik, AB, Kıbrıs

--------------------------

* Dr., Visiting Lecturer at the Military Academy of Greece and a Research Fellow at the Hellenic Center for European Studies (EKEM), Greece.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...