Turkey’s Ambivalent Relationship with the European Union: To Accede or not to Accede

2017-02-06 22:07:07

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Meltem MÜFTÜLER-BAÇ*

ABSTRACT

This paper investigates the changes in Turkish foreign policy towards the EU in the light of the alterations in the EU’s external environment that makes enlargement less likely at least in the near future, and the least likely with regard to Turkey. That is because, while the EU is going through turbulent times internally, its external environment is also changing significantly. The paper first looks at the EU’s enlargement policy, both in terms of its external and domestic scope conditions, and then at the specificities of Turkey’s stance with regards to the EU. Finally, the paper assesses whether the Turkish foreign policy towards the EU has changed since 2013, and if so in what ways. In doing so, the paper aims to assess the interplay of the external and domestic conditions in shaping the Turkish foreign policy towards the EU.

Keywords: Turkey, the European Union, Accession, Enlargement Negotiations

—————-

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Belirsiz Geleceği: Üye olmak ya da Olmamak

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilgili dış politika seçimlerini AB genişleme sürecini etkileyen dinamikler ve Türkiye’nin AB üyeliği kriterlerini yerine getirmesi açılarından incelemektedir. AB’nin genişlemesindeki değişim ve Türkiye’nin iç politika dinamikleri Türk dış politikasında AB üyeliği hedefini etkilemektedir. Özellikle 2013 sonrası yaşanan dış ve iç etkenlerdeki değişim sonrası Türkiye’nin AB üyeliği hedefinden uzaklaştığı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Türkiye, Avrupa Birliği, Katılım, Genişleme Müzakereleri.

—————————–

* Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sabancı Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...