Turkey’s Nuclear Agenda: Domestic and Regional Implications (Türkiye’nin Nükleer Enerji Siyaseti: İç ve Dış Etkenler)

2010-10-06 12:37:31
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 24, KIŞ 2009 Gökhan BACIK* Sammas SALUR**

ÖZET Bu çalışma Türkiye’nin nükleer enerji ilgili gündemini maddi ve maddi olmayan temeller üzerinden irdelemektedir. Her iki temel de Türkiye’nin uluslararası pozisyonunun bölgesel ve iç politika düzlemlerinde ele alınmasını gerektirmektedir. Çalışma, Türkiye’nin iç ve uluslararası düzeyde izlediği politikalardaki değişiklikleri nükleer enerji gibi hassas bir konu üzerinden izlemektedir. Buradaki amaç değişen politikaların ülkeyi nereye taşıdığının görülmek istenmesidir. Bir diğer deyişle, Türkiye’nin uluslararası hukuka saygılı bir nükleer ülke mi yoksa nükleer enerji ihtiyacını iç ve bölgesel anlamdaki liberal gündemiyle buluşturan bir ülke mi olacağı tartışması yazının temelini oluşturmaktadır. Metodolojik anlamda; temel problematik ‘normlar modeli’ üzerinden ele alınmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin bölgesel politikalarının anatomisinin çıkarılması amacıyla komşu ülkelerle ilişkiye geçtiği “yeni kurumsal yaklaşım” ele alınmıştır. Bölge ülkeleriyle ilişkilerde Türkiye’nin nükleer enerjiye ve bölgedeki istikrara duyduğu ihtiyaç kimlik sorunundan bağımsız olarak maddi temeller üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nükleer Enerji, Türkiye, İran, Güvenlik, Norm Modeli. --------------------- *  Assoc. Prof. Dr., Department of Political Science, Zirve University ** Assist. Prof. Dr., Department of Political Science, Fatih University

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...