Türkiye’de Sivil-Asker İlişkisinin Unutulan Boyutları

2011-01-07 04:24:43

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ, CİLT 7, SAYI 27, GÜZ 2010

Ali KARAOSMANOĞLU* & Behice Özlem GÖKAKIN**

ÖZET Türkiye’de sivil-asker ilişkileri çoğu zaman ikili ve çatışmacı bir paradigma içinde anlaşılmakta ve açıklanmaktadır. Her ne kadar bu kuramsal çerçeve Türkiye’deki durumu belli bir açıdan yansıtıyor olsa da, “sivil-asker işbirliğini” açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Seçimle iktidara gelen sivil Hükümet ile Genelkurmay arasında süren yoğun işbirliğini anlamak ve açıklamak için değişik paradigmalardan esinlenen çok yönlü bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Çatışmayı öne çıkaran yaklaşım üç temel epistemolojik geleneği ihmal etmektedir: akılcı (stratejik) eylem yaklaşımı; uluslararası yapısal-kurumsal yaklaşım ve kültürel yaklaşım.

Anahtar Kelimeler: Çatışma, İşbirliği, Askerin Sivil Demokratik Denetimi. ---------------------------- *   Ali Karaosmaoğlu, Prof. Dr., Dış Politika Enstitüsü. ** Behice Özlem Gökakın, Dr., İşletme Fakültesi, Bilkent Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...