Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri ve Bölümlerinin Akademik Etkilerinin Google Scholar Verilerinden Hareketle İncelenmesi

02/12/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 64, 2019

Ali BALCI* Filiz CİCİOĞLU** ve Duygu KALKAN***

ÖZET
Günümüzde bilgisayarlar geniş verileri toplama ve değerlendirme imkanını ortaya çıkarınca, akademisyenlerin etkisini ölçmeyi hedefleyen çalışmalarda ciddi bir artış olmuştur. Elinizdeki çalışma da Google Scholar (GS) atıf sayısı verileri üzerinden Türkiye’deki Uluslararası İlişkiler akademisyenlerini ve bölümlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Yapılacak bu analiz ile, mevcut ölçme listelerine alternatif olarak akademisyen ve bölümlerin yeni bir sıralanması ortaya konulmaktadır. GS verilerinden hareketle elde edilen sonuçlar, kontrol amacıyla Social Sciences Citation Index (SSCI) veri tabanından derlenen makale sayıları ve atıflar ile karşılaştırılmıştır. Böylelikle çalışma Türkiye özelinde gittikçe kapsamlı bir hale gelen nitelik değerlendirme literatürüne, verilere dayalı bir katkı yapmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler Bölümleri, Google Scholar Atıfları, Uluslararası İlişkiler Akademisyenleri, Sıralama

--------

Doç. Dr., Ortadoğu Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya Üniversitesi

** Dr. Öğr. Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya Üniversitesi

*** Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya Üniversitesi