Türkiye’nin Asya Pasifik Politikası Bağlamında Türkiye-Tayvan İlişkileri

2015-08-04 10:29:12

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 45, 2015

Kamer KASIM*

ABSTRACT

In this article, the Turkey-Taiwan relationship will be analyzed through its place in Turkey’s Asia-Pacific policy, where in the context of changes in Turkish foreign policy in the post-Cold War international environment, Turkey- Taiwan relations will be evaluated. Since Turkey’s policy towards Taiwan and mainland China, particularly in the Cold War era, was in parallel with the US’s regional policy, the US policy will also be dealt with. The situation in Taiwan-mainland China relations was a factor impacting Taiwan’s relations with many countries, and Taiwan-Turkey relations were not an exception. Despite Turkey’s lack of expertise regarding Asia-Pacific region, the new international environment has opened new prospects for Turkey to be involved in Asia-Pacific affairs.

Keywords: Turkey, Taiwan, US, Foreign Policy, International System.

--------------

ÖZET Makalede Türkiye-Tayvan ilişkileri Türkiye’nin Asya-Pasifik politikası çerçevesinde analiz edilmiştir. Soğuk Savaş dönemi sonrası Türk dış politikasındaki değişim çerçevesinde Türkiye-Tayvan ilişkilerinin inceleneceği makalede ABD’nin Tayvan politikası ve bölgeye yönelik politikası da ele alınacaktır. Çünkü Türkiye’nin Tayvan politikası ABD’nin bölge politikasındaki değişimlerle özellikle Soğuk Savaş döneminde paralellik göstermiştir. Tayvan ve Kıta Çin’i ilişkilerinin durumu Tayvan’ın pek çok ülke ile ilişkilerinde etkili bir faktördür. Türkiye-Tayvan ilişkileri de bundan doğrudan etkilenmiştir. Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik bilgi eksikliklerine rağmen, yeni uluslararası ortamın Türkiye’ye sunduğu fırsatları değerlendirme düşüncesi Türkiye’yi Asya-Pasifik bölgesiyle ilgilenmeye itmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Tayvan, ABD, Dış Politika, Uluslararası Sistem.

-------------------------

*Prof. Dr., İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...