Türkiye’nin Barışı Destekleme Harekâtlarına Katkısı

2010-09-18 06:11:13

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 11, GÜZ 2006

Gökhan KOÇER *

ÖZET Soğuk Savaş sonrası dönemdeki uluslararası güvenliği tehdit eden krizler ve çatışmalar, çoğu zaman uluslararası örgütlerin müdahalesini gerektiren boyutta olmuştur. Geleneksel olarak, dünya barışına katkıda bulunmaya olumlu biçimde bakan Türkiye’nin de, bunu ispat etme fırsatı ve bu alandaki katkısı, bu dönemde önemli bir artış göstermiştir. Nitekim Soğuk Savaş sonrası dönemde, Türkiye’nin dış politikasında ön plana çıkan davranış kalıplarından biri, uluslararası krizlere ve çatışmalara karşı geliştirilen uluslararası barışı destekleme harekâtlarında yer alması olmuştur. Bu dönemde Türkiye, Kosova’dan Afganistan’a, Filistin’den Doğu Timor’a, Bosna-Hersek’ten Gürcistan’a kadar dünyanın birçok yerindeki, farklı düzey ve biçimdeki barışı destekleme harekâtına katılmış ve katılmayı sürdürmektedir. İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye’nin barışı destekleme harekâtlarına katılımı konusunda genel bir döküm çıkarılmış, ikinci bölümünde ise, Türkiye’nin bu harekâtlara katılımının ne anlama geldiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş sonrası uluslararası güvenlik, barışı destekleme harekâtları, Türk dış politikası, Türkiye’nin ulusal güvenliği, Türkiye’nin barışı destekleme harekâtlarına katılımı

--------------------------- * Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...