Türkiye-AB Yakınlaşması: 1999 AB Helsinki Zirvesinden 2003 IrakSavaşına Stratejik Algılamalarda Dönüşüm Süreci

2010-09-18 06:13:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

Ramazan GÖZEN*

ÖZET Bu makale, 1999 Helsinki Zirvesinden itibaren ama özellikle ABD’nin Irak’ı işgalinin etkisi altında Türkiye ve AB arasında görülen çarpıcı yakınlaşma sürecini incelemektedir. Soğuk Savaş sonrasında Türkiye ve AB’nin farklılaşan anlayışları ve algılamaları sonucu, Türkiye-AB üyelik süreci iyi işlememiş, hatta büyük bir “ yapısal” krize girmişti. Ancak, 1999-2003 yılları arasında AB, Türkiye ve dünya politikasında görülen değişimler sonucu, Türkiye ve AB birbirlerini yeniden keşfetmişler ve daha önceleri hiç görülmeyen bir şekilde yakınlaşmışlardır. Bu yakınlaşmanın temel karakteristiği, iki tarafın birbirini algılamalarında görülen stratejik dönüşümdür.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB Üyelik Süreci, Stratejik Algılama ve Dönüşüm, İç ve Dış Faktörlerin Etkisi

---------------------------- * Prof. Dr., Çankaya Üniversitesi , Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...