Türkiye Kamuoyu ve Avrupa Birliği 2001-2008: Beklentiler, İstekler ve Korkular

2010-10-11 11:46:09

ULUSLARARASI iLiŞKiLER, CİLT 6, SAYI 22, YAZ 2009 Özgehan ŞENYUVA*

ÖZET Bu çalışma, 2001 ve 2008 yılları arasında yapılmış olan AvroBarometre çalışmalarından hareketle, Türk kamuoyunun Avrupa Birliği’ne genel bakışındaki temel eğilimleri incelemektedir. Ele alınan en önemli nokta, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğine bireyler tarafından verilen destekte zaman içerisinde belirli bir istikrar olup olmadığıdır. Buna paralel olarak, Avrupa Birliği ve Avrupa kimliğine Türk kamuoyunun bakışında yaşanan değişikliklerin ortaya çıkarılması ve genel eğilimlerin belirlenmesi hedeflenmektedir. 2001-2008 yılları arasında Türk kamuoyunun genel tutum ve eğilimlerine bakıldığında, Avrupa Birliği’nin ciddi anlamda bir güven ve destek kaybına uğradığı görülmektedir. AB üyeliğine verilen desteğin ise, zamanla düştüğü ve dönemsel dalgalanmalar geçirdiği  gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamuoyu, Avrupa Kimliği, Avrupa Şüpheciliği, Türkiye-AB ilişkileri.

---------------------------- * Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...