Türkiye-NATO İttifakının Tarihsel Boyutu

2012-09-24 06:53:39

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Cilt 9, Sayı 34, Yaz 2012

Nur BİLGE-CRISS*

ÖZET İttifakların tarihsel boyutunu ders çıkarma/öğrenme kavramı ile ele alan kuramdan hareketle, bu çalışmada Türkiye’nin Batı’da oluşturulmuş siyasal ve güvenlik sistemlerine kurumsal ve hukuki olarak katılım sorunsalının tarihçesi incelenecektir. Bu boyutun açılımı bizi 19. yüzyıldan itibaren uluslararası sisteme uyum sağlama siyasetine geri götürmektedir. Dolayısıyla, konuya sistem açısından bakınca “niçin NATO?” sorusunu tarihsel boyutta konumlandırmak daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin NATO üyeliğini klasik “Sovyet tehdidi”, “Batılılaşma” ve “ideolojik savaş” kategorilerinin ötesine taşımaktır. Dünya konjonktürüne uyum sağlamak ve uluslararası sistemde kendine yer edinerek yalnız kalmamak Türkiye’de devlet geleneği olagelmiştir. Sonuçta bu siyaset ancak 20. yüzyılın ortasında NATO ittifakıyla somutlaşacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Uyumu, 19. Yüzyıl Osmanlı Dış Politikası, NATO ve Türkiye ----------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi, İdari ve Soyal Bilimler Fakültesi, Bilkent Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...