Türkiye ve Avrupa Birliği: Katılım Öncesi Dönemin İç ve Dış Politika Dinamikleri*

2010-09-18 06:34:48

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 8, KIŞ 2005-2006

Kemal KİRİŞCİ**

ÖZET Türkiye AB’ye tam üye olma isteğiyle bağlantılı olarak birçok zorlukla karşılaşmaktadır. AB Kasım 2000’de Katılım Ortaklığı Belgesi’ni kabul ederek, Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirebilmek için yapması gereken reformları açıklamıştır. Türkiye-AB ilişkilerindeki tüm zorluklara rağmen iki taraf yavaş ama emin adımlarla birbirlerine yaklaşmaktadır. 40 yıl süren üyelik umutlarının ardından hangi siyasi süreç Türkiye’yi AB üyeliği kapısına kadar getirmiştir? Bu makale, bu sürecin bir yandan ülke içinde üyeliği destekleyenler ve üyeliğe karşı çıkanlar arasında, öte yandan Türk “müzakereciler veya oyuncular” ile AB’deki muhatapları arasındaki uzun ve zorlu bir “müzakere”den kaynaklandığı fikrini savunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, AB, İç Aktörler, Kopenhag Kriterleri, Katılım Öncesi Dönem

------------------------------- * Orijinal başlığı “Turkey and the European Union: The Domestic Politics of Negotiating Pre-Accession” olan bu makale Macalester International Journal, Cilt 15, 2004’de yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe’ye tercümesine izin veren, makalenin yazarı Prof. Dr. Kemal Kirişçi’ye teşekkür ederiz. Makalenin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi Dilek Karakaya tarafından yapılmıştır. Makalenin Türkçe tercümesi yapılırken dipnotlar yeniden düzenlenmiş ve orijinal metinde olmayan Türkçe ve İngilizce özetler ile anahtar kelimeler eklenmiştir. **Jean Monnet Profesörü, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...