Türkiye'de Savaş Düşüncesi

2010-09-18 06:14:21

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Serdar PALABIYIK *

ÖZET Bu makale, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına kadar Türkiye'de savaş düşüncesinin gelişimini incelemektedir. Buna göre, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında göçebe toplulukların enerjisini Hıristiyan “öteki”ye karşı yoğunlaştıran bir savaş anlayışı olan “ gaza” ön planda bulunurken, devletin merkezileşmesine ve genişlemesine paralel olarak savaş anlayışının dini boyutları geri planda kalmış ve savaş daha dünyevi bir kavram olarak algılanmıştır. 17. yüzyılın başından itibaren yenilgilerin artması, devletin bekasının savaş yerine diplomasi ile sağlanabileceği düşüncesinin hâkim olduğu bir algının geliştirilmesine neden olmuştur. 20. yüzyılın başlarında bu kez “devletin bekası için savaş” anlayışı geliştirilmiş, bu süreç Birinci Dünya Savaşı ile son bulmuştur. Nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk daha kısıtlı bir savaş anlayışı geliştirerek ülkenin hayati çıkarları tehdit altına girmedikçe savaşı reddetmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye, Savaş, Gaza, Atatürk. --------------------------- * ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...