Türkiye’de Siyasi Tarih Çalışmaları: Metodoloji Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Örnek Olay Çalışması

2016-05-06 07:14:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 48, 2016

Erkan ERTOSUN*

ÖZET

Siyasi tarih disiplini, Türkiye’de ve dünyada önemli bir bunalım yaşamaktadır. Bu çalışma, söz konusu bunalımın ana nedenlerinden birisinin siyasi tarihçilerin kullandıkları metotlara ilişkin yeterince gelişme sağlayamamaları olduğunu iddia etmektedir. Türkiye’deki siyasi tarih yazını üzerinde yapılan inceleme sonucunda metodoloji şuurunun gereken seviyede olmadığı düşünülmektedir. Sorunun çözülmesi için siyasi tarihin, yakın disiplini siyaset bilimi alanındaki yöntemlerden yararlanması gerektiği öne sürülmektedir. Bu çerçevede, siyaset bilimi alanında sıklıkla kullanılan örnek olay çalışması, siyasi tarih için de elverişli bir metot olarak sunulmakta ve yöntem ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra siyasi tarih alanında nasıl uygulanabileceği açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siyasi Tarih, Siyaset Bilimi, Metodoloji, Örnek Olay Çalışması, Türkiye

--------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Turgut Özal Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...