Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplininin Uzak Tarihi: Hukuk-ı Düvel (1859-1945)

2015-01-20 12:55:31

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 43, GÜZ 2014

Boğaç EROZAN*

ÖZET Türkiye’de Uluslararası İlişkiler disiplininin tarihine ilişkin çalışmaların azlığı nedeniyle kaleme alınmış olan bu makalede, disiplinin uzak tarihine ilişkin verileri ortaya çıkarmaya yönelik bir çabanın yanı sıra disiplinin gelişim çizgisini anlamaya yönelik bir gayret de söz konusudur.Uluslararası İlişkiler dersleri ders programlarına, on dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren hukuk-ı milel ve hukuk-ı düvel olarak girmiş ve hukuk-ı düvel adıyla erken Cumhuriyet dönemi yükseköğretimine ulaşmıştır. Sonrasında dersin adı, Devletler Hukuku olarak oturmuş ve 1945’e böyle gelinmiştir. Makalede, gerek Osmanlı gerek erken Cumhuriyet döneminde okutulan konuya ilişkin ders kitapları temel inceleme malzemesi olarak alınmış ve Uluslararası İlişkiler disiplininin hem kavramsal hem de kurumsal tarihinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bunlardan başka, Osmanlı’dan erken Cumhuriyet dönemine, derslerde işlenen başlıca temalar ve yaklaşımların değişim ve dönüşümü üzerinde de durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Disiplin Tarihi, Hukuk-ı Düvel, Devletler Hukuku, Türkiye.

--------------------------

* Yrd.Doç.Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...