Türkiye’nin Avrasya’daki Çok Taraflı Girişimlerine Bir Örnek: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

2010-09-18 06:11:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

Emel G.OKTAY*

ÖZET Bu çalışmanın amacı, Soğuk Savaş’ın sona ermesini takip eden dönem içerisinde uluslararası sistemde meydana gelen değişikliklerin Karadeniz Bölgesi ve bölge ülkeleri üzerindeki yansımalarını değerlendirerek, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün kuruluşunu ve işleyişini mümkün kılan dinamikleri Türkiye açısından incelemektir. Girişimin kalıcılığı ve başarısının değerlendirilmesi amacıyla, KEİ’nin örgütsel yapısı, potansiyeli ve bölge ülkelerinin KEİ’ye bakışına da yer verilmektedir. Karadeniz’de ekonomik işbirliğinin yanısıra, güvenlik alanında işbirliği amacıyla kıyıdaş ülkelerin deniz kuvvetleri arasında gerçekleştirilen oluşumlar da etkileri açısından incelenmektedir. Sonuç olarak, KEİ’nin kuruluşundan bu yana geçen sürede almış olduğu yol ve bundan sonra yapılması gerekenler değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Ekonomik İşbirliği, Bölgesel Entegrasyon, Karadeniz Görev Gücü, Karadeniz Uyumu.

---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...