Türkiye’nin İhracata Yönelik Ekonomi Politikalarında Avrasya’nın Stratejik Önemi

2010-09-18 06:10:46

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 7, GÜZ 2005

Mert BİLGİN*

ÖZET Türkiye’nin siyasi anlamdaki bir Avrasya’da kendine yer edinmesi pek mümkün görünme­mektedir. Buna karşın Avrasya’ya ekonomik bir anlam yüklendiği ölçüde Türkiye için bir avantaj belirecektir. Bunun en önemli koşulu ise Türkiye’nin önemli miktarda enerji ithalatı yaptığı Avrasya ülkeleri ile gerçekleştirmiş olduğu alım sözleşmelerini iyileştirmek ve gide­rek daha önemli pazarlar haline gelen bu ülkelere TURQUALITY kavramı altında güçlen­dirilmiş markalarla ihracatını artırmaktadır. Böyle bir konumlanma ile; 1- Avrasya ülkele­rinden yapılan ithalatın yüksek fiyatlara maruz kalmasından kay­naklanan dezavantajlara, 2- AB ile Türkiye’den çok daha önce bütünleşen ya da bütünleşecek olan Doğu Avrupa ülkelerinden gelen baskılara, 3- Avrasya Gümrük Birliği’nden kaynaklanacak yeni sorunlara, 4- Özellikle tekstilde baş gösterecek küresel bir fiyat rekabetine daha güçlü markalarla cevap verebilecektir. Bu yapıda düşünülmesi gereken Avrasya, Avrupa’nın alternatifini değil, Türkiye’nin kendisini “Avrasya Kaplanı” olarak konumlandırabileceği bir fırsatlar alanını ifade etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Avrasya, Türk Dış Ticareti, İhracat, İhracat Politikaları

--------------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Doğuş Üniversitesi,  Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...