Türkiye’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgesindeki Gücü: Zorlayıcı Olmayan Gücün İmkân ve Sınırları

2014-08-26 18:11:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 41, BAHAR 2014

Talha KÖSE*

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’nin son yıllarda uluslararası arenadaki gücüne dair tartışmaları kuramsal bir bakış açısı ile incelemektedir. Zorlayıcı olmayan gücün değişik formları Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin içerisindeki farklı kuramsal okullar tarafından ele alınmaktadır. Yumuşak güç, ekonomik entegrasyon, kültürel diplomasi ve uyuşmazlık çözümleri gibi dış politika enstrümanları, zorlayıcı olmayan gücün ön plana çıkan uygulama alanlarıdır. Gücün zorlayıcı olmayan formlarının, Dünya siyasetinde ve özelde de “Arap Baharı” süreci ile otoriter rejimlerin tasfiye olduğu Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde daha önemli hale geleceği iddia edilmektedir. Türkiye’nin bu bölgeye dair zorlayıcı olmayan gücü, bu gücün kaynakları ve sınırları eleştirel bir şekilde ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zorlayıcı Olmayan Güç, Yumuşak Güç, Uyuşmazlık Çözümleri, Kültürel Diplomasi, Türk Dış Politikası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika

------------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İTBF, İstanbul Şehir Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...