Türkiye’nin Kuzey Irak Politikasında Değişim: Turgut Özal ve Tayyip Erdoğan Dönemleri Karşılaştırmalı Analizi

2018-01-30 16:28:55

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 56, 2017

Özlem KAYHAN PUSANE*

ÖZET

1960’lardan itibaren Türk politika yapıcıları Irak’taki Kürt hareketine karşı mesafeli bir tutum takınmış ve benzer olayların Türkiye’de de yaşanmasından kaygı duymuşlardır. Fakat, Türkiye, öncelikle 1990’ların başında, sonra da 2007/2008 yıllarından itibaren, Kuzey Irak’a karşı mesafeli tutumunu bir tarafa bırakarak, aktif ve Iraklı Kürtlerle yakın ilişkiler geliştirme odaklı politikalar izlemiştir. Bu çalışmada, söz konusu iki dönemde Türkiye’nin Kuzey Irak politikası değişikliklerinin ne kadar lider kaynaklı olduğu ve ne ölçüde yapısal/çevresel unsurların etkisiyle gerçekleştiği sorularına yanıt aranmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Dış Politikada Değişim, Kuzey Irak, Tayyip Erdoğan, Turgut Özal

—————————–

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Işık Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...