TWAIL ve Yeni Bir Hâkimiyet Aracı Olarak Koruma Sorumluluğu (R2P): Libya Örneği

2018-01-30 16:36:37

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 56, 2017

Tuğçe KELLECİ* ve Marella BODUR ÜN**

ÖZET

Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları (Third World Approaches to International Law-TWAIL), günümüz uluslararası hukuk düzeni ile geçmişin sömürgecilik mirası arasında bağlantı kurmakta ve insani müdahale ile Koruma Sorumluluğu (Responsibility to Protect-R2P) gibi kavramları bu çerçevede yorumlamaktadır. Geleneksel analizler, insani müdahaleyi uluslararası hukuka uygunluk bağlamında tartışmakta ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına odaklanmaktadır. TWAIL ise, insan hakları ve demokrasi söylemleri ekseninde yapılan müdahaleleri tarihsel bir hukuk ve meşruiyet okumasıyla değerlendirmektedir. Bu bağlamda incelenen Libya müdahalesi, TWAIL’in uluslararası hukuka, insani müdahaleye ve R2P’ye ilişkin varsayımlarını tartışma fırsatını sunmaktadır. Bu makale, TWAIL’in geliştirdiği analiz çerçevesine dayanarak, Batı’nın Üçüncü Dünya’ya müdahale etmek için uluslararası hukuku ve R2P’yi nasıl araçsallaştırdığını ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuka Üçüncü Dünya Yaklaşımları (TWAIL), İnsani Müdahale, Koruma Sorumluluğu (R2P), Libya Müdahalesi

—————————–

* Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara.

** Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Çukurova Üniversitesi, Adana.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...