Üçüncü Dünya Güvenlik ve Postkolonyal Güvenlik Yaklaşımları Arasındaki Farklılıklar: Devlet, Kültür ve Modernite

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Neslihan DİKMEN-ALSANCAK*

ÖZET

Bu makalenin amacı, Üçüncü Dünya güvenlik yaklaşımları ve postkolonyal güvenlik yaklaşımlarının güvenlik çalışmalarına kuramsal bakışları arasındaki farklılıkları tartışmaktır. Makale dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Üçüncü Dünya güvenlik yaklaşımları ve postkolonyal güvenlik yaklaşımlarının Üçüncü Dünya ve postkolonyalizm kavramlarından ne anladıkları analiz edilmektedir. Sonraki üç bölüm, bu iki yaklaşımın güvenlik çalışmalarına yönelttikleri eleştiriler arasındaki farklılıkları devlet, kültür ve modernite kavramları üzerinden tartışmaktadır. Böylece, bu yaklaşımların güvenlik çalışmalarına getirdikleri eleştiriler ve eleştirel güvenlik yaklaşımlarına yaptıkları katkılar karşılaştırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Dünya, Güvenlik Çalışmaları, Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Postkolonyalizm, Güvenlik

--------

* Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi