Ukrayna Krizinin Rusya ve Japonya Arasındaki Kuril Adaları Sorununa Etkisi

2016-04-18 09:21:09

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 48, 2016

Emine AKÇADAĞ* ve Elnur İSMAYİLOV**

ÖZET

Asya-Pasifik bölgesindeki en uzun süreli toprak anlaşmazlıklarından biri olan Japonya ile Rusya arasındaki Kuril Adaları/Kuzey Toprakları sorunu, iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir barış antlaşması imzalanamamış olmasının temel nedenlerindendir. Taraflar arasında SSCB’nin yıkılmasından sonra da pek çok görüşme gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bir mutabakat sağlanamamıştır. Son dönemde, Aralık 2012’de göreve gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin sorunun çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi için sarf ettiği çabalar tam meyve vermeye başladığı sırada yaşanan 2014 Ukrayna krizi olumlu gelişmeleri ciddi biçimde sekteye uğratmıştır. Bu çalışmanın amacı, zaman zaman karşılıklı provokatif nitelikli gelişmelere yol açan Ukrayna krizine rağmen Moskova ve Tokyo’yu ihtilaflı adalar sorunun çözümüne iten sistemsel ve iç etmenleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Japonya, Kuril Adaları, Kuzey Toprakları, Rusya, Ukrayna Krizi

--------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

**Ph.D, Uluslararası Politika Bölümü, Westphalian Wilhelms University Münster, Almanya., Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Merkezi (GLODEM), TÜBITAK 2216 Araştırmacısı (2014-2015) Koç Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...