Ülkeleri İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin ve Mültecilerin Koruma Sorumluluğu Çerçevesinde Korunması

26/10/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 71, 2021

Pınar GÖZEN ERCAN* ve Selin KUL**

ÖZET
Vahşet suçlarının yaşandığı durumlarda bölgedeki nüfusun çatışmadan ve/veya ülkeden kaçmaya çalışması olağandır. Bu durum, ülkeleri içinde zorla yerinden edilmiş kişilerin (IDP) ve mültecilerin oluşmasına neden olurken aynı zamanda bahsi geçen devletin sınırları içindeki nüfusu korumakta başarısız olduğunun, yani koruma sorumluluğunu (R2P) yerine getiremediğinin önemli bir göstergesidir. Bu tür durumlarda, R2P çerçevesinde uluslararası toplumun yalnızca vahşet suçlarını durdurmaya yönelik değil, zorla yerinden edilmiş kişileri korumaya yönelik de sorumlulukları vardır. R2P’nin üç sütunlu uygulama stratejisi çerçevesinde bu kişilerin korunmasının nasıl sağlanabileceğini ele alan bu makalede, prensibin tamamlayıcı bir koruma çerçevesi ortaya koyduğu savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: R2P, Zorla Yerinden Edilme, Koruma Rejimleri, Birleşmiş Milletler, Vahşet Suçları

--------

* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
** Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü