Ulusaşırı Yandaşlık Ağbağları Perspektifinden Türkiye’de Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşları

2010-09-18 06:09:42
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 21, BAHAR 2009 Bican ŞAHİN* ve Mete YILDIZ**

ÖZET Bu çalışmanın amacı Türkiye’de demokratikleşme ve insan hakları konularında çalışan ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının işbirliklerini incelemektir. Kullanılan kuramsal çerçeve “ulusaşırı yandaşlık ağbağları” konusundaki literatürdür. Kullanılan iki temel araştırma yöntemi, arşiv analizi ile ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yapılan yarı-yapılandırılmış derinlemesine mülakatlardır. Çalışmanın bulguları göstermektedir ki, bu sivil toplum kuruluşları birbirleriyle güç, bilgi, deneyim ve maddi kaynak alışverişinde bulunarak ulusaşırı yandaşlık ağbağları yardımıyla içinde bulundukları siyasal ve sosyal çevredeki engelleri aşmaya çalışmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum Kuruluşları, İşbirliği, Ulusaşırı Yandaşlık Ağbağları, Demokratikleşme, İnsan Hakları

-------------------------- *    Bican Şahin, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ** Mete Yıldız, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...