Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İnşa Etmekte Olduğu Duvar Konusundaki Kararı

2010-09-18 06:09:10

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 3, GÜZ 2004

Erdem DENK*

ÖZET Bu çalışmada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa etmekte olduğu duvar konusunda BM Genel Kurulu'nun başvurusu üzerine Uluslar arası Adalet Divanı'nın verdiği danışma görüşü incelenmiştir. Divan, Filistinli kimi grupların yaptığı terör saldırıları gerekçe gösterilerek inşa edilmekte olunan duvarı uluslararası hukuka aykırı bulmuştur. Kararın temel gerekçesi, her ne kadar Divan bunu yeterince vurgulamamışsa da, duvarın "işgal altındaki toprak" statüsündeki alanlarda inşa edilmesidir. Terörle mücadele-hukuk ilişkisini değerlendirme fırsatını değerlendiremeyen Divan, ayrıca İsrail'in usule ilişkin itirazlarına ayırdığı yeri usule ilişkin itirazlarına ayırdığı yeri davanın özüne ayırmamış, somut ihlaller konusunda soyut ve genel değerlendirmeler yapmış ve böylece ulaştığı son derece yerinde sonuca itiraz edenlere zemin hazırlamıştır. Oysa ki, Divan, İsrail'in ihlalleri konusunda hukuksal gerekçelendirmeye daha fazla önem verebilirdi.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Filistin, Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu

-------------------------------------- * Dr., Araş. Gör., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Hukuk, Anabilim Dalı

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...