Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu

2011-10-14 10:12:17

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 30, YAZ 2011

Yasemin KAYA* ve Sezgin KAYA**

ÖZET Uluslararası çevre rejimlerinin etkinliği, Uluslararası İlişkiler disiplini içerisinde giderek önem kazanan bir konudur. Bunun bir sebebi, uluslararası toplumun çevresel konulara yönelik artan ilgisiyken, diğer sebebi de çevre sorunlarının devletler arası ilişkileri doğrudan etkileyen bir sorun haline gelmesidir. Ancak çevre rejimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda henüz üzerinde uzlaşıya varılmış bir yaklaşım bulunmamaktadır. Çalışmada, çevre rejimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan farklı yaklaşım ve görüşlerin analiz edilmesi ve sınırlılıklarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda etkinliğin tanımlanmasına, ölçülmesine, rejimlerin etkinlik yönünden karşılaştırılmasına ve etkinliği belirleyen faktörlere ilişkin yaklaşımlar değerlendirilmekte ve rejim etkinliği analizinde kullanılabilecek teorik ve metodolojik çerçevenin ana hatları belirlenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rejimler, Çevre Rejimleri, Rejim Etkinliği, İş birliği, Çevre Sorunları. ---------------------------- *  Dr., Kamu Yönetimi Bölümü, Uludağ Üniversitesi ** Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uludağ Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...