Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi

2013-06-10 13:08:33

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 39, GÜZ 2013

Nazif MANDACI* ve Gökay ÖZERİM**

ÖZET

Bu çalışma, Avrupa’da göç karşıtı politikalarının güvenlikleştirme sürecinin bir ürünü olduğunu ve bu sürecin en etkin aktörlerinden olan radikal sağ partilerin, göç karşıtı söylem ve yaklaşımlarını ortak bazı güvenlik temalarını kullanarak inşa ettiklerini ortaya koymaktadır. Bu temalar ulusal güvenlik, ekonomik güvenlik, kültürel güvenlik ve iç güvenlik şeklinde sınıflandırılabilmekte, temaların kullanım ağırlıkları da ülkelerin tarihsel, sosyal ve kültürel farklılıklarından yoğun biçimde etkilenmektedir. Çalışma içerisinde bu farklılıkların etkileri ve güvenlikleştirme süreci, eleştirel söylem analizine dayalı kurgulanmış bir yöntem çerçevesinde, popülist ve göç karşıtı politikalarıyla seçim başarısı kazanmış iki radikal sağ parti olan Avusturya’dan Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve İsveç’ten İsveç Demokratları (SD) partilerine yönelik analizlerle incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Avrupa Birliği, Güvenlikleştirme, Radikal Sağ Partiler.

--------------------------

* Nazif Mandacı, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

**Gökay Özerim, Dr., Öğretim Görevlisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,İİBF, Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...