Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Disiplinlerarası Bir Değerlendirme

2011-01-07 04:21:39

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 7, SAYI 27, GÜZ 2010

Gökhan ÖZKAN*

ÖZET Küresel finansal kriz, uluslararası finans sisteminin yeniden yapılandırılmasını tartışmalarını başlatmıştır. Bu çalışmada, uluslararası finans sisteminin yeniden yapılandırılması süreci uluslararası güç dengeleri bağlamında değerlendirilmektedir. Yeniden yapılandırma sürecini sadece ekonomik boyutta incelemenin yetersiz olduğu, uluslararası politik dinamiklerin de göz önüne alınması gerektiği savunulmakta; G-7 ülkelerinin başını çektiği gelişmiş ülkeler ile Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in başını çektiği gelişmekte olan ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının süreci nasıl şekillendirdiği analiz edilmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’nın karar alma mekanizmalarında reform yapılması ve uluslararası para sisteminin çeşitlendirilmesi hususlarındaki görüş ayrılıkları ve çıkar asimetrisi sebebiyle yeniden yapılandırma sürecinin yavaş ilerleyeceği öngörülmektedir. Uluslararası finans mimarisinin alacağı yeni şeklin, küresel krizin gidişatı ve ekonomik dinamikler kadar, uluslaraarası politikaya ve güç dengesine de bağlı olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Finans Sistemi, Finansal Kriz, Uluslararası İlişkiler, Güç Dengesi.

---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yalova Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...